Ken jij de 13 obstakels bij het innoveren in de langdurige zorg? @Vilans formuleerde ze met 10 bestuurders en 10 innovatoren. Welke herken jij het meest?

 1. Incidenteel innoveren zorgt voor verandermoeheid
 2. Vernieuwen binnen een oude structuur botst
 3. Dat innovatie goed ‘scoort’ is een negatieve prikkel om te innoveren
 4. Organisaties zijn ongewild te veel bezig met de SOY (shit of yesterday)
 5. Iedereen verstaat wat anders onder ‘innovatie’
 6. Cliënten zijn vaak onterecht niet het uitgangspunt van innovatie
 7. Technologie wordt vaak onbedoeld toch het doel
 8. Er wordt te weinig stilgestaan bij de passende schaal voor innovatie
 9. Sector-overstijgend vernieuwen komt maar mondjesmaat op gang
 10. We proberen te vernieuwen met oude randvoorwaarden
 11. Organisaties zonder focus lukt het lastig te bepalen wat wel, en vooral ook wat niet te doen
 12. Innovatie is onbedoeld financieel gedreven
 13. Zorgaanbieders vinden radicale vernieuwing nodig, maar doen het niet

Meer informatie en alle cartoons vind je op:
https://docplayer.nl/221028247-Innoveren-in-de-langdurige-zorg.html