Een snelkookpansessie die een proces van weken of maanden verkort tot een dag van 09.00-17.00 uur! (online of live)

Suzanne Verheijden helpt zorgorganisaties op verzoek als dagvoorzitter, inhoudelijk deskundige en procesbegeleider om te werken aan een eigen plan op maat rondom digitale vaardigheden of eHealth/zorgtechnologie.

Digitale vaardigheden
De zorg wordt steeds digitaler en het aantal technologische producten in de zorg neemt hard toe. Er komen steeds meer signalen uit de organisatie dat mensen basisvaardigheden missen om die technologie te kunnen gebruiken en uit te leggen aan cliënten en verwanten. Nieuwe digitale programma’s worden vaak met moeite geïmplementeerd. Cliënten worden steeds vaardiger op social media en smartphones wat naast kansen ook risico’s met zich meebrengt die begeleiders niet altijd optimaal weten te begeleiden. Daarnaast is de privacywet ingevoerd die eisen stelt aan medewerkers waar ze nog niet aan lijken te voldoen. Voor alle zorgsectoren.

eHealthvisie
Een visie op eHealth is ongelooflijk belangrijk voordat je aan de slag gaat. Na een lezing over de rol van eHealth in de caresector in de zorg van de toekomst gaan de deelnemers met werkvormen aan de slag om tot draagvlak, een visie en de contouren van een plan te komen.

Suzanne gaat met de RvB, het MT en/of de zorgprofessionals met een strakke methodische aanpak aan de slag. Dit leidt na een dag intensief werken tot een plan van aanpak voor de zorgorganisatie. Mèt draagvlak van de benodigde afdelingen.

Neem contact op met:
suzanne@burostrakz.nl of bel 06-21485535

Ervaringen van eerdere deelnemers
“Digitale vaardigheid van de medewerker. Een serieuze uitdaging die nog te vaak onderkend wordt. Hoe ga je dit in beeld brengen….? Nodig Suzanne uit. Ze weet wat ze doet, spreekt uit ervaring en brengt dit met de broodnodige humor. Ze handelt en spreekt vanuit de dagelijkse ervaring. Heeft gedetailleerd onderzoek gedaan en presenteert dit goed onderbouwt en met alle aandacht voor de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie. Het werd al snel duidelijk dat er werk aan de winkel is. Verhalen, speeddates en pittige discussies waren het gevolg. Dit alles onder bezielende leiding van een mooi mens met humor, kennis en het hart op de goede plaats. Niet bang om een kritische noot te plaatsen.
Top!”|
Rob van Uden, Innovatiecentrum Imagine / Amarantgroep

“Digitale technologie is niet meer weg te denken in de zorg en ontwikkelt zich razendsnel. Digitale vaardigheden van medewerkers in zorgorganisaties worden steeds belangrijker om kwaliteit van zorg te kunnen leveren nu en in de toekomst. Dit is aanleiding voor De Wever als VVT organisatie in Tilburg om een project te starten om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren. Maar waar begin je dan? Wat willen we precies bereiken? Voor welke medewerkers zijn digitale vaardigheden van belang? Wat biedt de website digivaardigindezorg? Is een digicoach misschien een goed idee? En hoe zit het met de kosten en wat levert het op?
Met Plan-in-1-dag worden alle betrokkenen samen gebracht. De externe dagvoorzitter geeft informatie over actuele landelijke ontwikkelingen en ondersteuning. De Raad van Bestuur geeft aan wat zij verwacht van het initiatief en geeft aan het eind van de dag akkoord op het plan. Ondersteunende afdelingen zoals HRM/ HRD, communicatie, ethiek en ICT denken na over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het project en dat is geen eenrichtingsverkeer. Het belangrijkste moment van de dag is het gesprek met de medewerkers, van digitale starter tot digitaal vaardige medewerker. Zij worden geïnterviewd over hun ervaringen met computers en programma’s in hun dagelijkse werk en hoe zij hierbij het beste ondersteund kunnen worden. Voor De Wever was de eyeopener uit deze interviews dat iedere medewerker op haar/zijn niveau uitdagingen heeft als het gaat om digitale vaardigheden. Voor iedere medewerker valt er dus winst te behalen waardoor je prettiger en efficiënter kunt werken. En daar profiteert de cliënt weer van. De Wever heeft haar plan klaar en gaat aan de slag om haar medewerkers digitaal vaardiger te laten worden!”
Ingrid van Hoof | Analist/ Projectleider I&A de Wever

Digitale vaardigheden Jeugdzorg
Speciaal voor organisaties actief in de jeugdzorg werken we samen met Thorax. De mensen van Thorax zijn IT-ers met een hulpverlenersachtergrond. Zij kennen jeugdzorgorganisaties van binnenuit en weten hoe nuttig het is om te investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers. Met Thorax aan de slag met een plan en implementatie op maat? Ga naar: www.thorax.nl/digitalevaardigheden.
Buro StrakZ leidt zelf de digicoaches op voor de jeugdsector.