Homepage2019-11-23T19:27:43+01:00

De zorg in beweging!

Buro StrakZ richt zich in al haar werkzaamheden op de zorg van de toekomst en specifiek op wat dat vraagt van de zorgprofessional.
Trainingen, lezingen, adviestrajecten, cabaret, producten en blogs: alles om de zorgmedewerker (inclusief de zorgmanager en directie) te inspireren. En zich te ontwikkelen tot een stevige, gelukkige professional die klaar is voor een zorgtoekomst vol innovatie, creativiteit en technologie.

Vaardigheden voor de toekomst

De zorg is volop in ontwikkeling. Het aantal digitale applicaties en producten rondom zorgtechnologie groeit hard. Tegelijkertijd neemt het arbeidsmarkttekort en de werkdruk voor de zorgprofessional toe. Dat kan slimmer. Dat vraagt om actie!
Het competentieprofiel van de zorgmedewerker verandert doorlopend en vraagt nu steeds meer digitale vaardigheden. Mensen moeten bijvoorbeeld fysiek gebruik kunnen maken van digitale hulpmiddelen en deze in kunnen zetten in hun eigen werk. Maar ook de werking en het nut van zorgtechnologie uit kunnen leggen aan cliënten/ patiënten, verwanten en collega’s.

Ze moeten een goed idee kunnen pitchen en presenteren aan collega’s en/ of bedrijven en actief meedenken met ontwikkelaars over voorwaarden waar zorgtechnologie voor henzelf en collega’s aan moet voldoen. Dat vraagt naast kritisch denken en presentatievaardigheden ook een basisniveau van digitale vaardigheden. Zorgprofessionals moeten ook de vaardigheid hebben om relevante informatie te filteren en op waarde te schatten (informatievaardigheden, mediawijsheid).

Ze moeten creatief kunnen denken om oplossingen te verzinnen voor complexe situaties. En misschien wel het allerbelangrijkste: ze moeten balans vinden in de hectiek van het arbeidsmarkttekort, de werkdruk, hun ambities voor de cliënt en de manier waarop ze met mooie technologie warme kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden.

Deze vaardigheden vormen de basis van het aanbod van Buro StrakZ.