De toekomst van e-health en digitale zorg

Wat is de stand van zaken rondom digitale zorg? Een rondgang langs 14 experts met hun visie op de huidige ontwikkelingen en hun verwachtingen voor de toekomst.

Een artikel van Emerce van 17 maart 2021 waarin ook Suzanne Verheijden van Buro StrakZ aan het woord is.

https://www.emerce.nl/achtergrond/de-toekomst-van-e-health-en-digitale-zorg