Lees dit document: de whitepaper-ai-in-de-ouderenzorg van Vilans en ActiZ.
In de langdurige zorg zijn steeds meer mogelijkheden voor de inzet van AI ter ondersteuning van zorgverleners én cliënten. De inzet van AI wordt steeds vaker genoemd als één van de kansrijke factoren voor het aanpakken van grote uitdagingen waar organisaties in onder meer de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg voor staan door vergrijzing, toenemende complexiteit van de zorgvraag, relatieve afname van het aantal (mantel)zorgers en grote tekorten op de arbeidsmarkt. Maar welke toepassingen van AI zijn er in de ouderenzorg? Wat komt er kijken bij de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen in de praktijk? En hoe maak je als zorgorganisatie keuzes over de stappen die je hier zelf in zet? In dit whitepaper gaan we in op deze vragen aan de hand van gesprekken met AI-experts, ontwikkelaars en zorgorganisaties.