Big data spelen een steeds grotere rol In de wereld en ook In de gezondheidszorg. Maar wat wordt er nu precies bedoeld en wat hebben we eraan of niet?

“Wat wij In de gezondheidszorg verstaan onder big data zijn alle gegevens die worden verzameld die belangrijk zijn voor de gezondheid. Dat kunnen beelden zijn zoals een MRI, een scan of een echo, de resultaten van onderzoeken of ziektekenmerken, gegevens over erfelijkheid. Maar ook persoonlijke informatie en leefstijlgegevens van patiënten zoals leeftijd, woonomgeving, opleidingsniveau of sociaal economische status. Deze gegevens werden altijd al opgeslagen in patiëntendossiers maar big data worden gevormd door gegevens vanuit de hele wereld. Ze zijn afkomstig van ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekscentra, gemeenten, CBS, bedrijven en patiënten zelf. Dat laatste bijvoorbeeld door wearables.

Die data worden pas interessant als je ze op een goede manier met elkaar combineert met behulp van kunstmatige intelligentie. Dan kun je een enorme hoeveelheid informatie koppelen aan elkaar en patronen ontdekken die we normaal gesproken over het hoofd zouden zien. Daardoor kunnen we slimme algoritmes ontwikkelen die bijvoorbeeld de kans op succes of het risico op bijwerkingen van een bepaalde behandeling voorspellen. Door deze data kunnen arts en patiënt betere en objectievere beslissingen nemen over behandelingen. Die zijn daardoor veel beter aan te passen aan de individuele patiënt waardoor de kans op succes toeneemt. Patiënten hoeven dus geen behandelingen te ondergaan waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat ze niet werken. Je kunt soms met data ook voorspellen hoe lang iemand nog te leven heeft, wat hele belangrijke informatie is voor de patiënt.

Er is al een app waarmee je zelfstandig kunt bepalen of een bepaald vlekje op je huid wel of geen huidkanker is. De app vergelijkt de foto met miljoenen beelden en geeft een advies. Dat geeft regie en zekerheid bij de patiënt maar zorgt er ook voor dat er minder drukte is op de poli waardoor de arts meer tijd heeft voor patiënten met complexere aandoeningen.

Je kunt big data ook gebruiken om het ideale rooster te creëren voor zorgprofessionals.

Maar big data kunnen ook allerlei vragen oproepen van morele aard, ethische, juridische en sociaal wetenschappelijke aard. We moeten voorkomen dat verkeerde partijen met gegevens aan de haal gaan en zorgen dat de privacy van patiënten beschermt wordt. We moeten ook voorkomen dat mensen zonder computer, smartphone of wearable straks minder toegang hebben tot de gezondheidszorg. En als mensen hun data niet willen delen moeten we goed nadenken of zij wel het recht op betere zorg behouden die door big data mogelijk is gemaakt.”

Wat doe jij al met data?

Bron: interview Maastricht UMC met Prof. Dr. Ir. André Dekker