Elf fabels over digitale inclusie die kansenongelijkheid vergroten en een goede oplossing in de weg staan

We leven in een snel digitaliserende samenleving die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloedt.
De verhalen die we elkaar vertellen over de kansen van digitalisering spelen een belangrijke rol in hoe we met mensen omgaan, en hoe we (online) producten, dienstverlening en regelingen vormgeven. Als deze verhalen geen recht doen aan de complexe levens van mensen, dan kunnen ze bestaande kwetsbaarheden vergroten en het ontwikkelen van kansrijke oplossingen in de weg staan. Daarom delen we in deze krant de belangrijkste fabels over digitale in- en exclusie.

https://digitaleinclusie.com/De-Fabeltjes-krant