Een oudere alleen wonende dame met sterk verminderd gehoor hebben we de Live Transcriberen App aangeleerd. Deze typt live de gesproken woorden die haar gesprekspartners uitspreken. Zij leest dit tijdens het gesprek en kan zo actief deelnemen. Tijdens een gesprek met de gemeente ben ik als verpleegkundige aanwezig. De WMO-consulent vertelt dat de manier van maandelijkse betalingen door de gemeente anders georganiseerd gaat worden. De huidige ‘cheques’ komen te vervallen. Op de telefoon van de Mevr. verschijnt de volgende tekst:

De gemeente verandert de manier van betalen.
In de toekomst hoeft u de huishoudelijke hulp niet meer met seks te betalen.

Het duurt even voor ik begrijp waarom Mevr. zo’n rood hoofd krijgt en zowel beschaamd als verontwaardigd reageert. Mevrouw heeft er later met haar mannelijke huishoudelijke hulp gelukkig goed om kunnen lachen…

Marieke Dooremalen