De gezondheidszorg staat onder druk door onder andere de vergrijzing, het stijgende tekort aan personeel en hoge zorgkosten. Digitale zorg geeft naar verwachting mogelijkheden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en goede kwaliteit te blijven bieden. Sinds 2013 wordt elk jaar, met verschillende vragenlijsten onder panels van zorgverleners in kaart gebracht welke digitale zorg beschikbaar is, hoe het wordt gebruikt en wat zij ervan vinden. Onder zorggebruikers gebeurt dit om het jaar. Het E-healthmonitor 2023: Stand van zaken digitale zorg rapport van de RIVM meet het gebruik van de volgende toepassingen: digitale zelfhulp, digitale communicatie, telemonitoring, patiëntportaal, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en digitale toepassingen voor zorgondersteuning.

Klik op deze link voor het rapport.