Leesvoer voor jou?
Inzet van technologie die ondersteunt bij dagstructuur bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een licht
verstandelijke beperking: review van literatuur.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak
moeite met dagstructuur. Technologie kan hierbij als ondersteuning worden ingezet. Vanuit de praktijk ontstond de vraag
wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de inzet van technologie ter ondersteuning van dagstructuur bij
mensen met NAH en LVB. In deze studie doen we literatuuronderzoek om antwoord te geven op deze vraag.

Download het rapport (2023) inzet tech bij NAH en LVB hier.

Bron: Academy het Dorp en Vilans