Veel digicoaches krijgen vragen als ‘Waar ben je met name mee bezig? Hoeveel mensen heb je geholpen? Vat zijn de meest gestelde vragen?’ In het project van Utrechtzorg in 2020 is daar een handig excelformulier voor gemaakt dat je kunt gebruiken om bij te houden wat je doet. Misschien kun je er iets mee?

Digicoachformulier