Een paar maanden geleden kwam er na een sessie die ik verzorgde voor de VVT een projectmanager naar me toe die sinds kort in de zorg werkte. Ze zei voorzichtig dat ze wel verrast was over hoe projecten in de zorg liepen. En dan ze zich soms een vreemde eend in de bijt voelde omdat ze niet eindeloos wilde vergaderen zonder concrete uitkomsten. Het onderling begrip en de empathie als er afspraken niet werden nagekomen verbaasde haar. Ze merkte dat ze in vergelijking wat ‘blauw’ was in haar aanpak. Doelen stellen, deadlines, evalueren, bijstellen, businesscases. Of ik een tip voor haar had. Ik moest ontzetten hard lachen. Van het herkenbare beeld dat ze schetste, van de term blauwe kant en van de twijfel die ik in alles terug hoorde: “Ben ik nou gek of werkt dit zo niet?”.
Mijn antwoord? ‘Jij bent wat we nodig hebben in de zorg. Koester die blauwe kant!’

Wat houd die blauwe kant in?
Volgens de Disc- analyse:  Blauw – Consciëntieus temperament, de ‘analyticus’

Gedrag: Betrouwbaar en zorgvuldig, gericht op kwaliteit en service, objectief, luistert kritisch, neemt beslissingen weloverwogen,
formeel, is wat afstandelijk, is feitelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, geen gebaren.
Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Heb je er een beeld bij? De term wordt vaak gebruikt in de wandelgangen voor iemand die van de processen en de procedures is, van ‘ja maar’, van ‘afspraak is afspraak’ en wat minder van creatief denken en dansen op tafel bij de teamuitjes. Vaker werkzaam als controller dan als innovator of coach. Bijna niemand is 100% blauw en dat hoeft ook niet. (Bij projectmatig werken in de zorg willen we ook niet te lang, te langzaam en te diep stilstaan op de kleinste details).

We doen soms wat lacherig over een ‘blauw type’, maar manmanman wat hebben we ze hard nodig wat mij betreft!

  • Om projecten te plannen over het jaar en niet tegelijkertijd uit te storten over medewerkers.
  • Om alle belangrijke agendapunten ook echt aan bod te laten komen in een vergadering
  • Om deadlines te stellen en mensen aan te spreken als ze die niet gehaald hebben
  • Om ervoor te zorgen dat mensen hun stukken ter voorbereiding ook echt lezen
  • Om te monitoren dat de communicatie rondom het innovatietraject op tijd start
  • Om het rooster zo slim en efficiënt in te richten dat zorgprofessionals tijd hebben voor de benodigde scholing
  • Om in de contracten met technologieleveranciers voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s
  • Om bij gegunde subsidies alle informatie die nodig is om de inkomsten te verantwoorden al tijdens het project goed op te slaan en te ordenen.
  • Om aannames eerst te toetsen voordat we ons geld er op in zetten
  • Om kritische vragen te stellen over haalbaarheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid

Het is niet mijn eigen hoofdkleur maar ik kan het blauw in anderen steeds meer waarderen. Laten we zuinig zijn op de blauwen onder ons en hun krachten benutten op het juiste moment in de juiste situatie. Is het je eigen persoonlijkheidskleur en werk je in de zorg? Te blauw is natuurlijk nooit goed maar benut de andere kleuren om jou aan te vullen. Maar bovenal wees ook trots en koester je blauwe kant. De zorg heeft je keihard nodig!

Suzanne Verheijden juli 2022

p.s. tips nodig voor een strak implementatieplan? Die vind je hier!