Organisaties richten zich veelal op cliëntinnovaties. Innovatoren wisselen kennis uit over nieuwe producten, mooie tools. Ze draaien pilots en doen experimenten. Veel van die toepassingen zoals de robotkat, beweegtools, structuurapps, sociale robotica zijn leuk voor de cliënt en dragen absoluut bij aan welzijn, veiligheid of zelfredzaamheid. Een bestuurder uit de groep waar ik afgelopen vrijdag een lezing voor verzorgde verzuchtte echter: “Maar er zijn maar weinig innovaties voor de langdurige zorg. En al helemaal weinig oplossingen waardoor ik mensen uit het rooster kan halen.”
Dat herken ik. Die mooie producten helpen bij technologie-adoptie en klein geluk maar lossen niet de problemen in het rooster op. En ze hebben al helemaal niet voldoende in huis om het toekomstige arbeidsmarkttekort op te lossen. Of de uitdagingen met de toename van chronisch ziektes en de dubbele vergrijzing aan te kunnen gaan.

Toegankelijke en betaalbare zorg heeft meer nodig
Als er in de WhatsAppgroep voor innovatoren gevraagd wordt naar businesscasewaardige innovaties blijft het stil of komen de geijkte producten waarvan hun makers veel effect-onderzoek doen.
Menno Lanting doet een nadrukkelijke oproep om naar processen te kijken in plaats van naar technologie.  Ik hoorde echter van een lector Logistiek dat een zorgorganisatie met slimme algoritmes 30% aan reistijd (en kosten) kon besparen maar de benodigde techniek desondanks niet implementeerde omdat de processen dan op de schop moesten. Iets erbij betekent ook iets eraf en dat is lastig organiseren. We moeten echter wel gezien de uitdagingen in de toekomst. (Kijk maar eens naar het trendrapport voor de VVT van FWG Progressional People waarin mooi beschreven wordt hoe we door de vergrijzing straks allemaal ouderenzorg zijn).

Meten en kennis delen
De laatste tijd verschuift de focus wat meer naar oplossingen voor cliënten èn medewerkers en groeit de behoefte naar oplossingen die aanzienlijk tijd besparen, aanzienlijk geld besparen. En die de cliënt of patiënt aantoonbaar gelukkiger, gezonder maken. Of liever nog voorkomen dat ze ziek worden. Mooi, want die zijn er wel! We moeten volgens mij meer onderzoek doen naar rendement en die resultaten met elkaar delen. Een aantal organisaties waaronder ’s Heeren Loo, Aveleijn, Roessingh, Saxion en de TZA werkt aan een nieuwe manier van effectmeting. Dat gaat helpen.
Maar het helpt ook als we die onderscheidende oplossingen in het zonnetje zetten en onze knelpunten blijven delen.

Ik begin.
Lelie Zorggroep vertelde in Zorgvisie dat de inzet van een koffer met technische innovaties rondom virtuele thuiszorg (waaronder de medicijndispenser, slimme horloges, sensoren, glucose-en saturatiemeters, eetreminders, videoapplicatie enz. ) 39% minder uren per client kostte. 39%! Daar is je businesscase. En het mooiste is nog dat de cliënten unaniem positief waren en het gevoel hebben dat het team dichterbij is dan ooit en minder inbreuk op hun privacy ervaarden. 25% zegt dat er zelfs meer persoonlijke aandacht is!

Tante Louise laat zien dat met de inzet van de Wolk Heupairbag in combinatie met slimme sensoren van de Smartfloor het aantal heupfracturen met 80% is afgenomen. En als je weet dat 25% van de ouderen met een heupbreuk overlijden in het ziekenhuis en de rest een langdurig en pijnlijk hersteltraject in gaat, weet je dat zo’n combinatie van technologie los van de winst voor de client zelf, extra werk voor medewerkers bespaart en minder medische kosten geeft.

Wat is jouw mooiste resultaat van eHealth?

Suzanne Verheijden, juni 2021