De innovatieimpuls gehandicaptenzorg wil het gebruik van technologie in de gehandicaptenzorg vanzelfsprekend maken. Na de eerste periode is er een overzicht gemaakt van de opbrengsten en lessen. In ICT & Health (april 2023) worden negen belangrijke lessen gedeeld bij de implementatie van zorgtechnologie

Les 1: Technologie is een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
Technologie moet geen doel op zich zijn. Centraal staat de vraag wat je wilt en kunt verbeteren voor cliënten (en medewerkers). Technologie is en blijft daarbij een middel.

Les 2: Geen succes zonder inbreng cliënten

Zonder samenwerking met cliënten en naasten is een duurzame implementatie van technologie onmogelijk. Die inbreng moet tijdens het hele traject gewaarborgd zijn.

Les 3: Duurzaam implementeren, betekent samenwerken in de zorgorganisatie

Invoering van technologie vraagt om een soepele samenwerking tussen alle betrokkenen. Leid dit vooraf in goede banen door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden af te spreken.

Les 4: Duurzaam implementeren vraagt tijd en aandacht; van probleemanalyse tot opschaling Neem voldoende tijd voordat je tot actie overgaat. Weet wat je wilt verbeteren en waarom. Stel vooraf vast wat daarvoor moet veranderen in de (organisatie van de) zorg. Ga op tijd na wat er aan financiën, ICT en ondersteuning nodig is om in te voeren en op te schalen.

Les 5: Weet wat je koopt en waarom

Zorgaanbieders hebben lang niet altijd genoeg kennis om een inkoop beslissingen te nemen. Stel de juiste vragen aan de aanbieder en steek je licht op bij andere inkopende partijen.

Les 6: Planmatig en projectmatig werken is essentieel

Werk altijd planmatig en projectmatig. Gebruik hierbij de Innovatie-Route. Voldoe zo aan kritische

randvoorwaarden als: (willen ontwikkelen van) visie en strategie op

innovatie:

  • duidelijke afspraken over rolverdeling en
  • verantwoordelijkheden:
  • digitale vaardigheden van medewerkers;
  • goede ICT-infrastructuur;
  • financiering van implementatie en gebruik van technologie.

Les 7: Onderzoek maakt de implementatie beter

Onderzoek of de technologie de zorg heeft verbeterd. Dit geeft inzicht in verbeterpunten en mogelijkheden om op te schalen.

Les 8: De effectiviteit van de technologie hangt af van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de implementatie

Een zorgtechnologie die bij de ene organisatie effectief is, hoeft dat bij een andere nog niet te zijn. Een succesvolle invoering van technologie staat of valt bij de kwaliteit van de implementatie. In hoeverre is bijvoorbeeld voldaan aan randvoorwaarden, zoals ondersteuning, technisch beheer en eigenaarschap bij collega’s?

Les 9: Samen kom je verder

Vind het wiel niet opnieuw uit, maar neem best practices over van andere organisaties.

Lijkt ons dat deze tips voor elke sector in de zorg geschikt zijn! Wat vind jij?
Al deze tips komen ook terug in onze (sectorbrede) training ‘Implementeren van zorgtechnologie’.

@ICT&Health 2023