We hebben het allemaal druk. Thuis en op het werk. Hoewel tijd ook vaak een beleving is (de één geniet van een half uur dat vrijvalt voor administratietijd – waar de ander zucht dat dit veel te kort is) spitsen we allemaal onze oren bij woorden als tijdwinst en tijdbesparende technologieën. Door de arbeidsmarktkrapte in de zorg en de vergrijzing is dat ook voor de financiers een belangrijk thema de komende jaren. Businesscase-waardige technologie dus. En zolang die tijdwinnende producten ook bijdragen aan de kwaliteit van zorg of werk vind ik dat 100 procent logisch.

Sommige applicaties zijn echter draken om in of mee te werken. En de hoeveelheid aparte inloggen, meldingen van haperende wifi en systeemfouten dragen niet bij aan efficiënt werken. We kunnen echter niet alles afschuiven op de omstandigheden en de hoeveelheid werk versus de beschikbare tijd.

We moeten ook kritisch naar onze eigen efficiëntie kijken. Hoe? Lees het in de blog van Suzanne voor ICT & Health van februari 2023.