Riekie werkt al sinds de oprichting bij  Buro StrakZ en is een belangrijke schakel. Ze is als zzp-er verbonden en niet alleen trainer van de opleiding tot digicoach en de daarbij horende vervolgtrainingen, ze werkte ook twee jaar als projectleider Digitale Vaardigheden. Ze voert daarnaast startgesprekken en borgings-en adviesgesprekken op het thema en begeleidt de intervisie van digicoaches. Ze heeft zelf een 3-jarige coachingsopleiding gevolgd en kan met haar ruime werkervaring in de sector uitstekend aan de slag met de inhoudelijke thema’s van Buro StrakZ.

Het leukste team van Nederland
De kern van Buro StrakZ ligt voor Riekie in de zorg voor de toekomst. “We willen dat iedereen in staat is goede zorg te verlenen in een context waarin heel veel gebeurt. Er is veel werkdruk en daarbij kunnen technologische veranderingen een verschil maken. Uiteraard lukt dit niet altijd, maar als er een verschil gemaakt kan worden met innovaties op het gebied van technologie, dan is het wel fijn dat mensen er ook mee overweg kunnen. In plaats van angst hebben voor een ECD of het werken met een tablet kunnen we hen via het opleiden van experts (zoals digicoaches en ambassadeurs zorgtechnologie) ondersteunen om met vertrouwen aan de slag te gaan.”

De grootste kracht van Buro StrakZ is volgens Riekie dat het team zo’n ongelooflijke positieve uitstraling heeft. Ze vertelt: “We noemen onszelf niet voor niets  het ‘leukste team van Nederland’. Want we hebben ook echt een innovatief, gezellig, deskundig en enthousiast team waarbij humor een grote rol speelt. We willen niemand iets opleggen of zomaar wat aan de man te brengen. Nee, we willen vooral vanuit ons eigen vakgebied een frisse energie door Nederland verspreiden. Kernwaarden daarin zijn enthousiasme, innovatie en betrouwbaarheid. Wat we doen, doen we goed. We gaan niet voor minder. Wat we toezeggen, komen we na. Dat is ook een van de verbindende factoren van de trainers. Iedereen heeft de drive om te leren. Feedback wordt meer dan gewaardeerd. Trainers willen graag weten of ze wel goed genoeg faciliteren en zijn altijd op zoek naar manieren om zich door te ontwikkelen binnen het eigen vakgebied. Dat vind ik prachtig om te zien. Net als het feit dat we onszelf in allerlei bochten wringen om een training door te laten gaan bij bijvoorbeeld uitval van een trainer. We staan er voor elkaar en zijn bereid elkaar uit de brand te helpen. We hebben echt een groepsgevoel, een gezamenlijk doel, gezamenlijke missie. De WhatsAppgroep wordt optimaal benut. Mooi om te zien dat Buro StrakZ in hele korte tijd tot een hele solide organisatie is uitgegroeid. Er zijn meerdere trainers, er zit een topper van een officemanager. Het staat als een huis”.

Een leven lang leren voor de trainers
Riekie heeft ook een rol in de kwaliteitsbewaking bij Buro StrakZ. Dat doet ze bijvoorbeeld door alle trainers te coachen. Vanuit het gedachtegoed van ‘positieve psychologie’ en het belang van een leven lang leren draait ze tenminste één keer per jaar mee met onze trainers, live en online. Daarbij kijkt ze o.a. naar trainersvaardigheden, veiligheid en of de drempel verlaagd wordt voor deelnemers om vragen te stellen richting de trainers. Ze kijkt of de inhoud van de training door elke trainer vergelijkbaar wordt aangeboden en deelt leuke suggesties op basis van wat ze weer bij anderen gezien heeft.

Wat geeft ze zoal voor tips? Een gouden tip van Riekie: “Laat met gemak eens 10 seconden stilte vallen. Dat lijkt lang, maar levert een situatie op waarbij deelnemers getriggerd worden om zelf na te denken. Je hoeft als trainer niet altijd alles voor te kauwen. Zorg voor ruimte, wees af en toe stil. Je zult zien dat deelnemers actiever participeren”.

Verder is de kwaliteitsbewaking vooral een wisselwerking. Wanneer Riekie de trainers coacht vraagt ze ook terug of haar manier van benaderen en feedback geven op hun training wordt gewaardeerd. Het is dus geen eenzijdig gesprek. Tijdens de coachingsgesprekken komen vaak dezelfde thema’s naar voren, zoals bijvoorbeeld de structuurbewaking. Riekie: “Zorg ervoor dat je als trainer keer op keer terughaalt waar je mee bezig bent. Welke opdracht hoort waarbij? Zo weten deelnemers het makkelijker aan elkaar te knopen en houd je lijn in de gevarieerde werkvormen”.

Riekie geeft aan dat trainers altijd kritisch zijn op zichzelf en zich altijd af vragen of ze alle deelnemers voldoende aandacht geven. Daar krijgen trainers van haar altijd een dikke ja op. Dat blijkt ook uit de hoge cijfers in de evaluaties. Het helpt volgens Riekie dat Buro StrakZ op zoveel vlakken betrokken is bij het thema digitalisering in de zorg dat ze altijd de nieuwste kennis kunnen integreren. Door de humor van de trainers en de afwisselende ludieke werkvormen wordt leren leuk.

Eigen sausje
Riekie voegt toe: “Uit de coachingsgesprekken komen ook geregeld nieuwe inzichten en daarmee kunnen we onze training weer updaten. Alle trainers geven dezelfde inhoud aan training, maar iedere trainer gooit er zijn eigen sausje overheen en weet het op een eigen persoonlijke manier te brengen. De een brengt iets extra’s  vanuit een onderzoeksperspectief, de ander vanuit kennis over coaching en weer een ander vanuit speelse werkvormen of kennis van de nieuwste ICT en innovaties. En daar leer ik op mijn beurt ook weer van. Een leven lang leren voor ons allemaal!”