Op deze pagina vindt u het onderzoeksrapport over ‘Leiding geven aan digitalisering in de VVT’, juli 2022.
Hoe kan de leidinggevende de noodzakelijke lijm zijn tussen de verschillende aspecten en stakeholders op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering?

In het uitgebreide rapport starten we met een samenvatting van de onderzoeksresultaten en benoemen algemene succesfactoren. Vervolgens nemen we u per kenmerk van digitaal leiderschap mee in de uitkomsten. We starten elk hoofdstuk met een samenvatting met conclusies en aanbevelingen voor de snelle lezer. De lezer met meer tijd krijgt meer uitgebreide informatie per kenmerk en citaten van de geïnterviewden.

Liever de snelle route? Hier vindt u de samenvatting met een korte tekst en visualisaties over de uitdagingen en succesfactoren en een todo-list voor leidinggevenden waar mogelijke concrete acties rondom leiding geven aan leidinggevenden voor digitalisering worden opgesomd.  

Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro StrakZ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Jet Zantvoord, Lotte Kortland en Suzanne Verheijden met medewerking van Marijke Bult en Desiree Hobbelen

Dank aan alle geïnterviewden en online respondenten!

Ontwerp: Vlijt Ontwerp