Wij hechten waarde aan jouw privacy en gaan zorgvuldig om met de gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld. De gegevens worden anoniem verwerkt, en worden enkel op groepen van minimaal 5 respondenten gerapporteerd. Individuele antwoorden worden dus niet gedeeld binnen of buiten jouw organisatie.

Gebruik en bewaren van jouw gegevens

Je vult straks een online vragenlijst in. Dit doe je geheel vrijwillig. Wij verzamelen deze gegevens vanaf het moment dat je de vragenlijst invult. Hierdoor kunnen wij onderzoek doen naar hoeveelheid begeleidingstijd die mensen besteden bij het aanleren van protocollen.

Worden mijn gegevens anoniem verwerkt?

De gegevens worden niet direct persoonlijk herleidbaar verwerkt door een Nederlandse onderzoeker in de Verenigde Staten (dus buiten de Europese Economische Ruimte). Wanneer je jouw e-mailadres niet invult, worden jouw gegevens volledig anoniem verwerkt. Dit betekent dat de resultaten niet aan jou persoonlijk kunnen worden gekoppeld. Wanneer jij jouw e-mailadres invult, is deze alleen zichtbaar voor de onderzoekers. Je e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de informatie over de applicatie. Je e-mailadres wordt niet gebruikt in de analyse van het onderzoek, zal niet worden doorgestuurd aan derden en wordt verwijderd uit de database na afronding van het onderzoek.

Worden mijn antwoorden naar anderen doorgestuurd?
Nee. Er worden geen individuele antwoorden doorgestuurd. Er wordt wel een rapport gemaakt met een overzicht van antwoorden van bepaalde groepen op categorieën. Er worden uitsluitend antwoorden gedeeld op groepen van minimaal 5 respondenten. Open antwoorden zijn optioneel en worden enkel gedeeld zonder toevoeging van demografische gegevens als leeftijd, functie, opleidingsniveau.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder staan de persoonsgegevens die wij van je vragen. Wij gaan ervan uit dat de onderstaande gegevens naar waarheid worden ingevuld.

  • Functiegroep
  • E-mailadres (optioneel)

Wat doen jullie met mijn e-mailadres wanneer ik deze invul?

We sturen je eenmalig informatie over de applicatie CareUp.  Jouw e-mailadres wordt verwijderd uit de database als het onderzoek is afgelopen. Je e-mailadres wordt niet verspreid naar derden, en wordt niet gebruikt voor de verwerking of analyse van dit onderzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij hebben verzameld binnen het onderzoek worden verwijderd na afronding van het onderzoek.

Rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen of heb je klachten over het onderzoek, kun je een e-mail sturen aan Suzanne Verheijden, info@burostrakz.nl. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van jouw persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.