Toelichting scores

Veranderkracht bestaat uit twee onderdelen wendbaarheid en veranderbereidheid. Op beide onderwerpen hebben we in kaart gebracht hoe jij scoort.

Wendbaarheid

Wendbaarheid zegt iets over het vermogen van jou om bestaande overtuigingen, denkpatronen en gedrag in relatie tot de buitenwereld en jezelf te observeren en los te laten wanneer een veranderde context dat vraagt. Wendbaarheid betreft 10 competenties die jij in huis hebt om wendbaar te zijn. Scoor je hoog (max. 25 punten) dan heb je deze competentie volledig ontwikkeld, scoor je lager dan kan jij je hierin verder ontwikkelen.

Leervermogen

Leervermogen is in staat zijn om nieuwe kennis en informatie op te nemen en effectief toe te passen in allerlei (werk)situaties. Scoor je hier hoog op dan ben je nieuwsgierig om je kennis en ervaringen te verbreden en te verdiepen. Je integreert nieuwe kennis en ervaringen in je aanpak en je bent op zoek naar goede ideeën waarom werkwijzen werken. Je toetst je eigen handelingswijze om hiervan te leren.

Analytisch vermogen

Analytisch vermogen is het ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Het zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern. Scoor je hier hoog op dan maak je in in informatie onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je ontleedt een vraagstuk of probleemsituatie tot de kern.  Je controleert vanuit meerdere invalshoeken of een geconstateerd probleem ook daadwerkelijk het echte probleem is. Je beschrijft de interne samenhang tussen onderdelen van een probleem of vraagstuk.  Je stelt gerichte vragen om de mogelijke oorzaken te achterhalen van een complex vraagstuk. Je geeft duidelijk de gevolgen van een bepaalde keuze aan.

Flexibel zijn

Flexibel zijn is het je aanpassen aan en inspelen op verschillende personen en op veranderende/wisselende omstandigheden. Scoor jij hier hoog op dan sta je open voor veranderingen in je werk.  Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende taken.  Je past je manier van benaderen aan op de persoon of situatie.  Je stelt je mening bij op basis van nieuwe informatie of goede argumenten van anderen.

Vakbekwaam zijn

Vakbekwaam zijn is de mate waarin je bedreven bent om je vak bij te houden. Scoor jij hier hoog op dan ben je gedreven om met veel kennis van het vak je werk op de best mogelijke manier te doen en te blijven doen. Je onderneemt stappen om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen. Je past nieuw inzichten toe in je werk.

Creatief denken

Creatief denken is het komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten of oplossingen.  Scoor jij hier hoog op dan associeer je gemakkelijk en leg je snel verbanden.  Je combineert eigen ideeën en die van anderen om tot nieuwe oplossingen.  Je komt met ideeën die echt anders zijn dan tot nu toe door anderen bedacht. Je ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten. Je doorbreekt bestaande denkkaders. Je experimenteert met mogelijkheden, probeert andere aanpakken uit.

Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen is het waarnemen van en reageren op gevoelens en behoeften van anderen. Scoor jij hier hoog op dan merk je snel als er iets aan de hand is met een ander. Je verwoordt gevoelens en behoeften van een ander. Je gaat ook in op non-verbale signalen. Je merkt effect van eigen gedrag op een ander op en past gedrag, indien nodig, aan. Je geeft tijdens een gesprek ook aandacht aan de sfeer en een goede relatie met de ander. Je houdt rekening met wensen, belangen en gevoelens van een ander.

Samenwerken

Samenwerken is het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.  Scoor jij hier hoog op dan deel je informatie en ervaringen met anderen. Je biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben. Je levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten. Je reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.  Je past je aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is je bewust zijn van de taken en plichten van zowel jezelf als anderen in je werk. Scoor jij hier hoog op dan neem jij je werk serieus en zet jij je in voor de best mogelijk kwaliteit. Je houdt daarbij het belang van de organisatie scherp in het oog. Je doet wat er moet gebeuren (ook als het lastige taken zijn) en houd je aan afspraken.

Positiviteit

Positiviteit  is eerder mogelijkheden ervaren dan belemmeringen. Scoor jij hier hoog op dan zoek je altijd naar de positieve kant. Je bent optimistisch ingesteld. Je ziet eerder oplossingen dan problemen. Je ziet de humor in van dingen en neemt door die humor anderen gemakkelijk mee in een positieve mindset. Je bent welwillend en laat je niet teveel beïnvloeden door tegenslag.

Assertiviteit

Assertiviteit is het opkomen voor jezelf en de eigen mening, rechten en standpunten zonder gesprekspartners agressief te benaderen. Scoor jij hier hoog op dan ben je goed in het uiten van kritiek. Je formuleert duidelijk je eigen wensen/mening. Je durft je emoties te uiten. Je kunt gemakkelijk complimenten geven en ontvangen. Je durft nee te zeggen.

Veranderbereidheid

Veranderbereidheid zegt iets over de wil om mee te werken aan aanpassingen en veranderingen binnen bijvoorbeeld de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of team. Het wordt toegeschreven aan personen die zich positief opstellen ten opzichte van (aankomende) veranderingen en die zich willen inspannen om deze veranderingen te ondersteunen of te versnellen. Medewerkers die bereid zijn om te veranderen, geloven in de positieve uitkomsten van de voorgestelde verandering en staan er ook voor open. Scoor je hoog (max. 25 punten) dan heb je zin om te veranderen, scoor je lager dan geeft jou dit inzicht waarom je wellicht wat minder enthousiast bent.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de drang die je voelt om meer over iets te weten te komen of te kunnen. Scoor jij hier hoog op dan ga je actief op zoek naar manieren om een ‘gat’ in je kennis, begrip of kunde te dichten. Je omarmt nieuwigheden en je kunt leven met de onvoorspelbaarheid en tegenstellingen in nieuwe situaties. Nieuwsgierigheid is een belangrijke aanjager voor leren, groei en verandering en voor nieuwe oplossingen en innovatie op de werkvloer.

Risicobereidheid

Risicobereidheid is de mate waarin jij bereid bent om risico te nemen om je doelen te behalen, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie. Scoor jij hier hoog op dan durf je lastige situaties pakken. Je bent bereid om de consequenties van die risico’s te dragen en je leidt niet door angst leiden. Het kan achteraf de verkeerde keuze blijken, maar jij gaat risico’s niet uit de weg.

Voldoening

Voldoening is met plezier je werk doen en tevreden zijn met het resultaat. Scoor jij hier hoog op dan ben je nieuwsgierig en zoek je naar situaties in je werk waarin jij je sterke punten kunt toepassen. Je voelt je een belangrijk onderdeel van de organisatie en voelt je ondersteund en gewaardeerd. Je weet dat jouw inzet er toe doet. Je gaat aan het einde van de werkdag met een goed gevoel de deur uit.

Bevlogenheid

Bevlogenheid is de verbondenheid die je voelt met je werk en je organisatie. Scoor jij hier hoog op dan ben je intrinsiek gemotiveerd om op een positieve manier je werk in te richten. Je werkt hard en zet graag een stap extra om de zorg beter te maken. Je doet er graag alles aan nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Vitaliteit

Vitaliteit is je energiek voelen en je emotionele veerkracht. Scoor jij hier hoog op dan ben je enthousiast. Je doet met veel plezier je werk, je kan tegen een stootje. Je hebt het vermogen om op een positieve manier je werk in te richten. Je maakt je niet al te veel zorgen bij onzekerheid en veranderingen en kunt wanneer nodig ook afstand van je werk nemen.