Implementeren van zorgtechnologie

0Opgeleide digicoaches

Implementeren van zorgtechnologie

Een tikje blauw met een kloddertje roze!

Inhoud training

Ben je actief op het gebied van zorgtechnologie en merk je ook dat de uitdaging in projecten en pilots meestal niet in de technologie zit maar in de adoptie, de implementatie, de processen, vaardigheden en het aanleren van nieuw gedrag? Wil je weten hoe je een project gestructureerd kan opzetten en aansturen (het blauwe deel) maar ook leuk en enthousiasmerend op kunt zetten voor collega zorgprofessionals (het roze deel)? Dan is deze training iets voor jou.

In de afwisselende opdrachten maak je steeds de vertaling naar je eigen praktijk en werk je aan een nieuw plan, een aanpassing van een bestaand plan of een evaluatie, afhankelijk van de fase waar jij in zit met zorgtechnologie.

Doelgroep
Ben je junior-projectleider zorgtechnologie, ambassadeur zorgtechnologie, zorgtechnoloog, iNurse, wijkverpleegkundige, kwaliteitsverpleegkundige of teamleider in de zorg? Of heb je een coördinerende rol in de inzet en implementatie van zorgtechnologie? Dan meld je aan voor deze actieve en inspirerende tweedaagse.
Wil je juist voorbereid worden op zo’n functie en heb je de taak nog niet in de organisatie? Dan is er natuurlijk ook voor jou volop inspiratie op te doen en te leren van anderen.

Bij deze training ontvang je het gratis exemplaar van het boek van Suzanne Verheijden ‘Een tikje blauw en een kloddertje roze’.
Een projectactiviteitenboek waarmee je de implementatie van zorgtechnologie effectief en leuk maakt.

Download de folder met alle informatie en kosten: Implementeren van zorgtechnologie

De studiebelasting omvat alleen de trainingsdagen zelf en de opleiding richt zich op MBO+/HBO niveau.

Eindtermen training:

Eindtermen van het blauwe deel

 1. Deelnemer kent de verschillende fases in het innovatieproces inclusief de implementatie
 2. Deelnemer weet wat het verschil is tussen technologische en sociale innovatie
 3. Deelnemer weet wat zijn of haar kerntaken zijn bij het implementeren van zorgtechnologie
 4. Deelnemer werkt volgens een heldere projectopdracht met een duidelijke opdrachtgever
 5. Deelnemer weet hoe de doelgroep optimaal betrokken kan worden bij de keuze, de inzet en de evaluatie van zorgtechnologie
 6. Deelnemer kan een risico-analyse maken van het project
 7. Deelnemer kent de definitie van stakeholdermanagement en heeft dit geanalyseerd voor zijn of haar eigen project en welke rol weggelegd is voor de leidinggevende
 8. Deelnemer weet met welke facetten rekening gehouden moet worden bij de planning van een project en dat die nooit loopt zoals vooraf bedacht is 😉
 9. Deelnemer weet hoe hij/zij om kan gaan met weerstand
 10. Deelnemer kent de 4 typen technologiegebruikers en benut die kennis in het implementatieplan
 11. Deelnemer weet welke competenties vereist zijn voor zijn of haar product en hoe hij/zij rekening kan houden met minder digivaardige cliënten/ patiënten of collega’s
 12. Deelnemer kan omschrijven welk gedrag de nieuwe werkwijze of gewenste situatie vraagt van medewerkers en hoe je dat kunt beïnvloeden
 13. Deelnemer weet hoe hij/zij de zorgtechnologie duurzaam kan inbedden in alle zorgprocessen en bedrijfsvoering
 14. Deelnemer weet hoe hij/zij een goede samenwerkingsrelatie kan op bouwen met de leverancier
 15. Deelnemer houdt rekening met de veiligheid, privacy en ethiek bij de inzet van zorgtechnologie
 16. Deelnemer weet welke vragen beantwoord moeten worden voor een sterk implementatieplan
 17. Deelnemer kan een kosten-baten analyse maken van zorgtechnologie
 18. Deelnemer weet welke evaluatiecriteria geschikt zijn bij de inzet van zorgtechnologie en kan de evaluatie zuiver en zinvol inbouwen in het project
 19. Deelnemer reflecteert op de eigen rol, taken en bevoegdheden en benodigde competenties
 20. Deelnemer kent de regionale samenwerkingsverbanden en landelijke kennissites

Eindtermen van het roze deel

 1. Deelnemer weet welk effect humor en originaliteit heeft op het leren van medewerkers
 2. Deelnemer weet verschillende manieren om mensen te enthousiasmeren voor zijn of haar thema vanuit de theorie van verandercommunicatie
 3. Deelnemer kan ludieke manieren verzinnen om het project/ programma te lanceren
 4. Deelnemer kan een inspirerende productpitch geven over het thema van het project of programma
 5. Deelnemer kent de basisprincipes van storytelling en weet deze om te buigen naar een verhaal rondom zijn of haar thema.
 6. Deelnemer heeft kennis gemaakt met verschillende out of the box werkvormen om te brainstormen met collega’s
 7. Deelnemer kent het belang van het vieren van successen en mijlpalen
 8. Deelnemer kent verschillende communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden als het project in een aandachtsdip terecht komt.

 

 

 

Extra informatie

Ik wil graag extra informatie ontvangen over de training Implementeren van zorgtechnologie

Offerte aanvragen

Ik wil graag een offerte aanvragen voor de training Implementeren van zorgtechnologieGa naar de bovenkant